Érzékenyítő tréning

2018 szeptemberében érzékenyítő tréninget szerveztünk a projektbe bevont diákok szülei, hozzátartozói, valamint az egyéb érdeklődők számára.

A szeptemberi érzékenyítő tréningeken összesen 160 fő vett részt.

Az érzékenyítő tréningen résztvevők segítő attitűdöt sajátíthatnak el, megtanulhatják felismerni saját korlátaikat, határaikat, a tapintatos, de egyértelmű közlések módját, pontosan érzékelni saját szerepüket, kezelni a kialakult játszmákat, és a konfliktusmegoldó készségüket növelni.

Az érzékenyítés során a résztvevőben nem tudatos folyamatok zajlanak, ez feltételezi az üzenet beépülését, az attitűd és a viselkedés megváltozását. Az érzékenyítés az egyén vagy a társadalom számára megadja a lehetőséget, hogy döntsön, és felelősséget vállaljon életének irányításában.

A szociális és érzelmi kompetencia fejlődésében öröklött és tanult komponensek egyaránt szerepet játszanak. Minden olyan program, amely hozzájárul a tapasztalati úton való tanuláshoz, és mások segítésén alapul, a program megfelelő előkészítése, lebonyolítása és az élmények feldolgozása esetén alkalmas e területek fejlesztésére, a szociális érzékenyítésre.

Az érzékenyítő tréninget kisebb csoportokban bonyolítjuk le, hogy a résztvevőknek lehetőségük legyen minél nagyobb önálló aktivitással megélni, átélni az foglalkozásokat.

A családnak nagy szerepe van abban, hogy gyermekeikből elfogadó, társai különbözőségét tiszteletben tartó személyiségeket neveljen. A diákok számára az iskola nyújtja azt a szociális közeget, amelyben sok időt töltenek, így lehetőség nyílik számukra, hogy utánzás útján, észrevétlenül tanulják a másság elfogadását.

 

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?