TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa

A Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház a város egyik legnagyobb múltú kulturális intézménye. Elődjét 1968. június 1-én a Szakszervezetek Megyei Tanácsa alapította, mely 1990-ben csatlakozott a Szakszervezetek Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesületéhez, (a későbbi Területi Művelődési Intézmények Egyesületéhez) majd 2003. október 6-tól non-profit szervezetként – de az egyesület tagjaként- Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa néven látjuk el kulturális feladatainkat.

Az alapítvány az alábbi közhasznú, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységeket látja el:

 • Kulturális, hagyományőrző, ismeretterjesztő rendezvények szervezése
 • Művészeti fesztiválok, konferenciák szervezése és lebonyolítása
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az Alapítvány alapító okirata szerint jogosult az alábbi tevékenységek végzésére:

 • A munkanélküliek és a munkanélküliség által veszélyeztetettek részére olyan képzési és gondozási feltételek biztosítása, amelyek által javíthatók az érintettek munkaerő-piaci esélyei.
 • A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek.
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
 • Természetvédelem, környezetvédelem.
 • Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet.

 

Művelődési házunk nagy hagyományokkal rendelkező közművelődési intézmény, amely kulturális, művészeti, ifjúságsegítő, tehetséggondozó, felnőttoktatási tevékenységén kívül valósított meg már szociális jellegű programokat is, bevonva a hátrányos helyzetű célcsoportot a művelődési, oktatási, szakképzési tevékenységekbe. Jelentős tapasztalattal rendelkezik nagyobb szabású kulturális és művészeti rendezvények megvalósításában, határon átnyúló  fesztiválok rendezésében. Az elsők között valósítottunk meg olyan  projekteket, amelyek a hagyományos közművelődési feladatokon túl a valamely hátránnyal élő, a társadalmi kirekesztést elszenvedő csoportok társadalmi integrációját tűzte ki célul, a közművelődés új módszereinek, fogásainak alkalmazásával. Számos EU-s projekt megvalósításában vettünk részt, és ezen programokban való részvételünkkel jelentős módszertani tapasztalatokat szereztünk.  Az Alapítvány megyei hatókörű intézmény, de több esetben valósítottunk meg határon átnyúló, interregionális programokat is. Képzési engedéllyel rendelkező szakképző intézménynek is számítunk, valamint 152. számmal vagyunk nyilvántartva a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásában is.

Alapítványunk kiemelten kezeli a fiatalok, és a munkanélküliek kulturális, közösségi szükségleteit. Számos projektet valósítottunk meg az ifjúságügy, a munkaerő-piaci reintegráció, a közművelődés és a kultúra területén, melyek célja a résztvevők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, illetve formális képzésbe való visszavezetésük, kulturális-közművelődési lehetőségeik bővítése volt. Ezeket a projekteket partnerszervezetek aktív együttműködésével, non-formális oktatási módszerek alkalmazásával valósítottuk meg.

Intézményünk elhelyezkedése

Intézményünk jelenleg Nyíregyháza történelmi belvárosában, a forgalmas és látogatott Rákóczi utcán található, közel a városi és megyei közigazgatási, önkormányzati, valamint oktatási és kereskedelmi intézményekhez. Intézményünket kedvező elhelyezkedésének és színvonalas programkínálatának köszönhetően a környéken élők szívesen látogatják. Látogatóink között egyaránt megtalálható a legfiatalabb korosztály éppúgy, mint az idősebb korosztály képviselői is.

Alapítványunk jelenleg egyrészt a Rákóczi utcai székhelyen, másrészt az Érkertben található Nyírségi Civilházban bérel közösségi teret, termeket. Az aktuális programok, rendezvények esetében, amennyiben a tevékenység nagyobb alapterületet igényel, további termeket, helyiségeket bérlünk.

Kapcsolatrendszerünk:

Kapcsolatrendszerünk szerteágazó, helyi, megyei, regionális, országos, nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkezünk mind az állami-önkormányzati, mind a non-profit, mind a nyereségorientált szervezetek köréből is. Jó munkakapcsolatokat alakítottunk ki más, hasonló projekteket megvalósító civil szervezetekkel, illetve az általuk fenntartott közművelődési intézményekkel. Kapcsolatban vagyunk és több projektben is együttműködtünk a helyi, megyei TEMI – tagszervezetekkel, a városi és megyei művelődési házakkal, a Váci Mihály Agórával, a Móricz Zsigmond Városi és Megyei Könyvtárral ,illetve a kulturális-művelődési szektor szakmai szervezeteivel is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával is jó kapcsolatot alakítottunk ki, több pályázatunkhoz nyújtott referenciát az önkormányzat. Stratégiánk része, hogy a kistelepüléseken is jelen legyünk, így jelenleg közművelődési megállapodással rendelkezünk a  ramocsaházi önkormányzattal, de tervezzük ennek megkötését a nyíribronyi önkormányzattal is. Ezek mellet rendszeresen szervezünk programokat a kéki, nagycserkeszi általános iskolákkal közösen, valamint különösen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola és Mezőgazdasági Szakképző Iskolával is.  Nyíregyházán az Eötvös József Gyakorló Általános Iskolával, valamint a Petőfi Sándor Református Általános Iskolával kötöttünk szakmai együttműködéseket.

Több, határon átnyúló projektet valósítottunk meg külföldi civil szervezetekkel (a Szatmár Megyei Művelődési Központtal, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségével) együttműködésben. 2016-ban bővült az együttműködő határon túli magyar partnereink köre, a nagyváradi MM Pódium Kulturális Egyesülettel. Támogatásunkkal vitték színre és mutatták be nagy sikerrel Nyíregyházán, az erdélyi Szalontán, Margittán, Érmihályfalván, Székelyhídon, Élesden, Monospetriben, és nem utolsó sorban Nagyváradon Petrusák János: Hulló csillagok c. drámáját. A dráma az 1956-os eseményeket mutatja be korabeli dokumentumok felhasználásával. Nagyváradon a híres Partiumi Keresztény Egyetem adott helyet az előadásnak. Kapcsolatrendszerünk további bővítésének eredményeképpen Nyíregyházán a Református Gyülekezeti Ház Kálvin-termében (színházterem) mutattuk be a darabot, a helyi református gyülekezettel együttműködve.

Alapítványunk sikeresen kapcsolódott be megyénk és Nyíregyháza civil életébe, több non-profit szervezettel kötött együttműködési megállapodást és konzorciumi szerződést, valamint tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Nyíregyházi Civil Fórumnak is.

Kiterjedt kapcsolatrendszerünk teszi lehetővé, hogy az elmúlt évben több olyan többnapos fesztivált valósítottunk meg sikeresen, mely egyszerre több száz embernek nyújtott színvonalas programokat. Fogyatékkal élők XIV. művészeti fesztiválja című programunk szervezési és lebonyolítási munkáiban a Regionális Érdekvédelem Alapítvány, a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, az Európa Egyesület, a Horizont Egyesület nyújtott szakmai segítséget.

Intézményünk látogatóival, a közönséggel is rendszeres kapcsolatban vagyunk, programjainkhoz több esetben vesszük igénybe önkéntesek segítségét, így pl. önkéntes középiskolások segítségével rendeztük meg és digitalizáltuk a szintén önkéntesen, gyűjtők által felajánlott 1956-os plakát, röplap és újsággyűjteményünket.

A helyi és a megyei sajtóval is sikerült működő munkakapcsolatot kialakítanunk: több újságíró is támogatja munkánkat, a megyei napilapban és internetes kiadásában számolnak be programjainkról.

Intézményünk megfelelő szakembergárdával is rendelkezik: tevékenységünket szociális munkások, művelődésszervezők, andragógus, pszichológus, pedagógus, közösségépítő szakember, újságíró is segíti.

 

Célunk elérése érdekében széleskörű tevékenységet végzünk, ezért sokrétű partneri és beszállítói kapcsolattal rendelkezünk. Szolgáltatásaink nagy részét saját szervezésű rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújtjuk, de befogadjuk partneri kapcsolatainkon keresztül más szervezetek programját is.

 

 

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?