Kiss Kata Zenekar koncert 2018.október 9. és 10.

Kiss Kata Zenekar koncert

 1. október 9. és 10.

A két nap alatt a Kiss Kata Zenekar a projektbe bevont mindhárom oktatási intézménybe ellátogatott, ahol a Magyarból jeles c. albumuk dalait mutatták be.

A diákok nagy izgalommal várták a Kiss Kata zenekar érkezését. A Kiss Kata Zenekar egyedi módon ötvözi a magyar népzenét a modern stílusirányzatokkal, a popot, a rockot, a jazzt és a rapet házasítja a magyar népi kultúra örökül ránk hagyott kincseivel. A műsor első felében Kiss Kata népdalokat énekelt, olyanokat, melyeket a diákok is ismertek. A tanulók bekapcsolódtak, lelkesen elénekeltek közösen több dalt, nagyon jó hangulat alakult ki már az első pillanattól kezdve. Majd a hungarikumokról kérdezte a diákokat, s felhívta a figyelmüket a magyar táncház mozgalomra, s annak jelentőségére. Kata mini táncházat hozott létre, egy-egy népdalra. Az előadás célja az volt, hogy a magyar kultúráról elvesse a magot a gyermekekben, hogy testileg és lelkileg kiegyensúlyozott fiatalokként ismerjék nemzeti hagyományaink értékeit, illetve, hogy az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség kulcskompetencia fejlesztésének segítségével irányítsák a gyermekeket a népzene és néptánc irányába. Az előadás produkcióit mindhárom helyszínen hatalmas tapsvihar kísérte. A koncert záródalát együtt énekelték Kiss Katával, amely minden résztvevő lelkében mély nyomot hagyott:

“Áldott e föld és áldott e szó
Édes Hazám!
Itt van a bölcsőm, s itt ringatott
Az én édesanyám.
És ha egyszer síromon nő a vadvirág
Én fentről is, a mennyből is,
Hallom majd szavát:
Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó
Magyarnak lenni, igenis jó!
Az egekig ér már a nyíló virág
Karjába zárja a Magyarhazát.”

Harmónia- Zenepedagógia

Harmónia- Zenepedagógia

A 3 iskolában 3 különböző szemléletű, de azonos tematika mentén haladó foglalkozás sorozat valósul meg.

 • A legősibb zene, a Ritmus története, szerepe a mindennapi életben. Játékos ritmusgyakorlatok által a gyerekek magabiztosabbá kiegyensúlyozottabbá, lazábbá, koncentráltabbá válhatnak. Ezután megismerkedés a beéneklés fontosságával egyszerűbb beéneklő skálákon keresztül melyek nagy százalékban ritmikai gyakorlatok is.
 • A gyerekek zenei lexikális tudásának a felmérése és bővítése játékos kvíz vetélkedőn keresztül, amely magába foglalja a múlt és a jelen korszakait egyaránt. Egy mai modern dal betanulása 2 szólamban.
 • Bevezetés a hangképzésbe. A hangképzés alapjainak megismertetése, mint például a helyes hasi, másnéven rekeszlégzés, a támasztás, a hangszálak működése stb. Drámapedagógiai gyakorlatokon keresztül megismertetünk eddig még nem nagyon, vagy helytelenül használt izmokat (pl. arc külső belső izmai). Ugyancsak drámapedagógiai gyakorlatokkal fesztelenebbé, felszabadultabbá tehetjük a gyerekeket.

Digitális játéksuli

Digitális játéksuli:

Az újságíró szerepébe bújva

A Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskolában, a Kisvárdai Vári Emil Általános Iskolában és a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban is az a cél, hogy a gyerekek kedvet kapjanak ahhoz, hogy kipróbálják, milyen egy újságíró szerepébe bújni. A foglalkozásokon ezért a foglalkozás-vezető játékos keretek között igyekszik nekik úgy szerepeket osztani, hogy az ezzel járó munkát, például a fogalmazások (cikkek) megírását ne érezzék tehernek.

Szakterületre bontva

A tanulók hobbijának, vonzalmának megfelelően osztja ki számukra a feladatokat. Így alakítják ki a sajátos szerkesztőségüket. Aki sportol, az „sportújságíró” lesz, akit a számítógépes világ vonz, az pedig IT szakértő.

Modern eszközökkel

A gyerekek a foglalkozásokon kreatív módon, tabletek felhasználásával írnak, szerkesztenek. Megismerkednek a legismertebb irodai, képszerkesztő vagy filmvágó alkalmazásokkal.

Közösségi újságírás

A foglalkozásokon a tanulók által írt cikkek, fotók, videók sajátos arculattal hamarosan felkerülhetnek a legnépszerűbb közösségi oldalakra, ettől kezdve a visszajelzések is motiválhatják a diákokat.

Az eddigi foglalkozásokon az alábbi témák mentén haladtunk:

 • Ismerkedés, a tanulók érdeklődési körének feltérképezése, motivációjuk kialakítása
 • Bevezetés a média világába, ismerkedés a televíziózás, rádiózás és újságírás világával. Bepillantás a nyomatott és az elektronikus médiumok világába.
 • A virtuális szerkesztőségek kialakítása a csoport tagjaival, feladatok kiosztása, a feladatok megvalósításának felügyelete, ellenőrzése és ösztönzése

Csapatépítő és szabadidős program

Csapatépítő és szabadidős program szervezése a célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával

 

Az alábbi csapatépítő és szabadidős programokat szerveztük meg a célcsoport számára:

 • Szerepmodell foglalkozások: olyan ismert emberekkel találkozhattak a projektbe bevont diákok, mint pl. Molnár Ferenc Caramel, Szentgyörgyi Rómeó vagy Szebeni István
 • Koncertek: A balatonszemesi tapasztalatszerzési tanulmányúttal egybekötve a célcsoport tagok Molnár Ferenc Caramel koncerten vettek részt, az ősz folyamán pedig a Kiss Kata Zenekar Magyarból jeles c. koncertjére látogathattak el.
 • Sportrendezvények: sportrendezvények keretein belül a diákoknak lehetőségük nyílt közös tornára Szentgyörgyi Rómeóval, illetve elsajátíthatták a Futsall alapjait is.

A szakmai megvalósítók közül a szakmai team koordinátorok és a szakmai team tagok kísérik a tanulókat az egyes rendezvényekre.

Szakmai workshopok

A programba bevont szakmai megvalósítók részére havi rendszerességgel szervezünk workshopot, ahol a projekt aktualitásai mellett szakmai kérdések megvitatására is lehetőség nyílik, olyan szakemberek bevonása mellett, mint

 • Ledőné Dolmány Mária a Magyar Drámapedagógiai Egyesület alelnöke, a Magyar Tehetségtanács elnöke
 • Kiss László a Magyar Kultúra a Lovagja, Bessenyei György és Csokonai díjjal kitűntetett népművelő
 • Wiegmann Alfréd: Radnóti-díjjal kitűntetett színházi és televíziós szakember, Nívó-díjas rendező, az Első magyar Versszínház művészeti vezetője
 • Szebeni István televíziós műsorvezető
 • Bánhidiné Maróti Magdolna a Hang-Szín Tanoda vezetője, a ZIG-Singers megalapítója
 • Tóth Zsuzsanna: a Verskultúra lovagja, Wlassich Gyula díj, Ezüstgyűrűvel kitüntetett közművelődési szakember

 

A szakmai workshopok beszámolói az alábbiakban olvashatók.

 

2018. május – Ledőné Dolmány Mária: Közösségi lét – (amatőr) művészeti tevékenység

 

Az művészeti tevékenység – aktivitás –  hatékony eszköze a közösségi lét kialakítása mellett a fiatalok sokrétű képességeinek kibontakoztatásának, a társadalmi együttélés szabályainak és törvényszerűségeinek megtanítására; a tolerancia, a csoporton belüli együttműködés készségének elsajátítására. A művészeti produktumok által közvetített tartalmak és elsajátításuk, továbbá a létre hozandó alkotások „közösségi‟ erejében, vagy bölcsességében rejlő „ethosz‟-ok segíthetik e folyamatot.

 

Az amatőrség fogalma

 

Az amatőrséget definiálhatjuk a társadalmi munkamegosztásban betöltött funkciója szerint, vagy a művészetekhez való egzisztenciális viszonya alapján. E szerint fogalmazhatunk úgy, hogy amatőr művésznek tekinthető, azaz alkotó, aki foglalkozását illetően nem sorolható a hivatásos művészek közé: azaz tevékenységét a művészetek szeretete, önmagából fakadó öntevékenység, a megmutatás, a tanulás, és befogadás vágya serkenti, de képes esztétikai érték –  művészet létrehozására is. Ha az ember felől közelítünk és a művészi alkotókészség, felől vizsgáljuk, akkor láthatjuk, a művészi alkotókészség olyan az emberi lényeghez tartozó általános tulajdonság, ami társadalmanként, változó körülmények között másként jelenik és valósul meg. Eredete abban az emberi lényegben ragadható meg, ami képessé teszi az embert a közvetlen szükségletein túli termelésre. „Vagyis a művészet az emberi lényeg eltárgyiasulása, amelyben az érzéki módon felfogható, szemlélhető és visszafogható.‟ Mondhatjuk úgy is, hogy az emberben latensen megtalálható a művészi alkotókészség……

Ha figyelmen kívül hagyjuk a külső motivációs tényezőket, mint például az iskola kötelezettségnek, vagy a szülői késztetésnek való megfelelést, milyen motivációk késztetik a tizenéves fiatalt, hogy verset mondjon, énekeljen, vagy éppen rajzolni kezdjen?

Az amatőr művészeti tevékenység egészét átfogó motivációs rendszert kiegészítik és átszelik azok a közvetlen és közvetett motivációk amelyek az egyén szempontjából meghatározók.

 

Közvetlen motivációk:

önmegvalósítás saját képességeinek kibontása
öröm – okozó örömszerzés környezete számára
szakmai fejlődés eredményes szereplés, profivá válás
hírnév, siker elhívatottság
szórakozás időtöltés súlytalan lét, szórakozás időtöltés

 

Közvetett motivációk

szociális harmónia az élet, a világ jobbá tétele
természeti harmónia ember és természet közötti viszony jobbá tétele
társadalmi igazságosság a művészet társadalmi szerepe felerősödik
emberi kapcsolatok érzelmek fejlesztése
szabadság, autonómia egyéni önkifejlesztés
partikuláris igények rekreáció, pillanatnyi időtöltés
játék igénye feszültség és oldás öröme

 

 

 

2018. június – Kiss László: Kulturális örökségünk a világhálón

A Kiss László vezetésével megvalósult workshopon a világháló életünkre gyakorolt hatását, az információkhoz való hozzáférhetőséget vitattuk meg.

Az elektronika, a telekommunikáció, a világháló szinte teljes mértékben átalakítja világunkat, hiszen mindenhez hozzáférhetünk, mindent megismerhetünk, sőt olyan információkat birtokolhatunk, amelyekre idáig lehetőségünk sem volt. Szinte minden információt  korlátok nélkül megszerezhetünk, s olyan lehetőségek birtokosai vagyunk, amelyek a kultúra tekintetében a valóságban korlátlanok, csak annak a hálón való léte vagy hiánya határozza meg.

Kiss László szerint az emberiség szinte teljes ismeretanyagának a birtokosai lehetünk, és csak azért szinte mindegyiké, mert kapacitás kérdése, hogy az emberiség olyan enciklopédikus tudás birotkába kerüljön, amely felöli a teljes, az emberiség által ismert világot, és annak jelenségeit. Nehezen látható át, nehezen mérhető, hogy a világháló milyen gyorsasággal töltődik fel újabbnál újabb információkkal. Ma nem az a gondunk, hogy a világhálón van-e megfelelő információ, vagy sem, hanem az, hogy bizonyos információkat hol találunk meg, tudjuk-e úgy szűkíteni vagy éppen tágítani a kérdéseinket, hogy rátaláljunk a megfelelő válaszra.

2018. július – Wiegmann Alférd: A kreativitás

A kreativitás témaköre régóta izgatja az oktatáskutatókat, az iskolavezetőket és a gyakorló pedagógusokat. A kreatológia tudományága az utóbbi évtizedekben megerősödött, tudományos eredményei figyelemre méltóak. A kreatívitás kutatása, az alkotóképesség fejlesztése, az ehhez szorosan kapcsolódó innovációk mind nemzetközi, mind hazai szinten előtérbe kerültek.

A téma szempontjából rendkívül fontos, hogy a kreativitást először a gazdaság világa fedezte fel magának. Egyre többet olvasni kreatív iparágakról, mindenekelőtt a versenyképesség és a szervezetfejlesztés vonatkozásában.

A pedagógiában is kiemelt szerep jut a kreativitásnak, melynek egyik oka, hogy az alkotóképesség az egész életen át tartó tanulás paradigmájában kiemelt helyet foglal el. Ez nem egyszerűen a tudásintenzív gazdasággal és a tudásalapú társadalommal hozható szoros kapcsolatba, hanem a tanulás új értelmezésével. A hagyományos iskola tanulásfelfogása nagyrészt asszociációs lélektanra épít, azaz előtérbe helyezi az ismeretelsajátítást, a figyelmet és a memóriát, a fogalmak bemagolását, a tanári magyarázatok egyszerű reprodukálását. A tanulás új értelmezése egyrészt a tanulói aktivitás, másrészt a tanulói környezet szerepét hangsúlyozza.

 

 

2018. augusztus – Szebeni István a televíziós műsorokról

A televízió műsorait mindenki ismeri, aki nézi és ezt nagyon sokan teszik. Ők nem csak nézői, hanem természetesen kritikusai is a látottaknak. A televíziós műsorkészítés ismereteket, háttértudást, gyors és pontos döntéseket követel és a világ televíziós piacának állandó követését. A műsorstruktúrák tervezése sokszor hónapokkal, néha évekkel is megelőzheti az adásba kerülés időpontját. Befolyásolja a hatályos médiatörvény, a hazai és külföldi médiapiac változása a hazai kereslet és kínálat és számos be nem tervezhető elem.

A televízió nem egy műfaj autentikus helye, műsora eklektikus, heterogén, ami a közönség homogenizálásának eszköze. Lényege, hogy minden információt egyneművé tesz, az ún. átlagnézőhöz igazít.

A televíziós műsorkészítésben a következő területeket szokták megkülönböztetni:

információs műsorok, filmműsorok, kulturális- és oktató műsorok, gyermekműsorok, sportműsorok, szórakoztató műsorok, promóciós műsorok, vallási műsorok, kisebbségi és határon túli műsorok, esélyegyenlőségi műsorok, regionális műsorok.

 

 

2018. szeptember – Bánhidiné Maróti Magdolna: Musicalekről

A musical (ejtsd: mjuzikel) színpadi műfaj, a színházművészeten belül a zenés színház modernebb darabjait foglalja magába, olyan színházművészeti ág, amely egyesíti magában a zene, a tánc és a színházi dramatikus elemeket. Kifejezetten szabad műfaj, az alkotók által formálható, nincsenek megdönthetetlen formai vagy műfaji szabályai. A musical szónak nincs magyar nyelvű megfelelője. Számos társművészettel bír, ilyen például a táncművészet, a képzőművészet, valamint a zene.

A musicalt gyakran a modern kor operájának nevezik. Ez a meghatározás azonban nem alkalmas minden zenés színházi darab definiálására, ugyanis vannak úgynevezett zenés darabok és vannak musicalek. A különbség a zenei szerkezet formájában rejlik. Míg a „zenés darab” pusztán azt jelenti, hogy a darabban van néhány zenés betét, dal, különösebb zenei-szerkesztési összefüggés nélkül (tehát ezek a zenei elemek önállóak, ismétlés nélkül, vagy csak kevés ismétlődéssel), az „igazi” musicalben az operához hasonlóan nincs prózai rész, vagy csak nagyon elenyésző, elhanyagolható. A másik struktúrabeli elem az, hogy szintén az operához hasonlóan a zene szerkesztve van, operaszerűen, tehát témák, ciklusok követik egymást, ismétlődnek, és így a zenének önmagán túl, szerkezetileg is üzenete van.

Több mérföldköve is volt fejlődésének: Először a Broadway-en bemutatott jazz-operettek, jazz-musicalek sikere emelte az égbe a szerzőket és az – akkor már így nevezhető – sztárokat. Cole Porter, Irving Berling amerika hőseinek számítottak.

 

2018. október – Tóth Zsuzsanna: Drámapedagógia a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásában

Gyakorlati tanácsokat adni pedagógusoknak – a hátrányos (sőt, halmozottan hátrányos) helyzetű tanulók fejlesztése, társadalmi integrációja érdekében – általában, több mint lehetetlen. Egyen-tanácsok éppúgy nincsenek, mint egyen-pedagógusok, vagy egyen-diákok. De egyen-problémákkal is ritkán találkozni. Ha tipikus gondokra keresünk választ, akkor viszont érdemes beszélni arról, hogy milyen alternatívákat nyithat meg a nevelésben, a személyiségfejlesztésben és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában a drámapedagógia.

 

Miért? Mert a sikeres integrációhoz olyan módszerekre van szükség, amelyek elhagyják a rossz pedagógusi beidegződéseket. Mert a siker érdekében a gyereknek meg kell nyílnia, hogy szabaddá tehesse alkotó energiát, s mert a pedagógusnak is nyitottnak kell lenni a másik (a gyermek) elfogadására, az együttműködésre. A drámapedagógia olyan eszközrendszert kínál, amellyel könnyebbé válik a tanulókkal folytatott kommunikáció éppúgy, mint a gyerekek egymás közötti kapcsolatteremtése. Az előítélettől mentes kooperáció, a játék öröme utat nyit a gondolkodás felszabadításához, az élményeken keresztüli ismeret átadáshoz, az aktivitás növeléséhez, a személyiség komplex fejlődéséhez. Meggyőződésem, hogy a drámapedagógia innovatív és hatékony eszköz a hátrányok felszámolásában, közelebb visz a helyes magatartásformák felismeréséhez, a társas kapcsolatok elmélyítéséhez. Segíti a közösség erejének megtapasztalását, s mindazon értékek felismertetését, amelyek társadalmi lényként való létezésünkben dominánsak. Ezen kívül megemlítendő, hogy olyan, a 21. században nélkülözhetetlen alapkészségek fejlesztését segíti, mint a nyitottság, a tanulási és információfeldolgozási készség, s nem utolsósorban a szociális és érzelmi intelligencia. Mindezek nélkülözhetetlenek az egyén értelmes és boldog életéhez.

A rendkívül sokoldalúan használható – az oktatómunkába is kiváló eredménnyel beilleszthető tanítási dráma egyik speciális „felhasználási” területe a szakértői játék, amely akár egy egész tanéven át folytatható. Ennek során a diákoknak hosszabb ideje van elfogadni a játékban felkínált fikciót, vagyis hosszabb a kontextus-építési folyamat. A központba állított probléma szakértőinek bőrébe bújva – modellezve a kihívásokat, melyekkel a valóságban is szembesülhetnek, szemlélődően, és sokoldalúan vizsgálhatják a résztvevők a kérdést, és alaposan körüljárva tárhatják fel az okokat és következményeket. Az így felépített világon keresztül akár komoly helyi problémákra, saját életkérdésekre adandó érvényes válaszok is születhetnek, s mindenképpen mélyül a közvetlen közösségért érzett felelősség. A szakértői dráma komplex technikája kiválóan alkalmas szaktantárgyak tudásanyagának elsajátítására, elmélyítésére.

 

 

 

Tanulmányút

Tapasztalatszerzési tanulmányút szabadidős programokkal

Balatonszemes, 2018. augusztus 18-20.

 

A programba bevont 100 diák részére a megvalósítás ideje alatt 2 alkalommal szervezünk tapasztalatszerzési kirándulást Balatonszemesre, ahol az említett modulhoz kapcsolódóan mélyebb bepillantást nyerhetnek a vloggerek életébe. A tanulmányúton lehetőségük nyílik vloggerekkel, tévés személyiségekkel, televíziós háttérmunkát végzőkkel személyesen találkozni. A program 3 napos.

Az első tanulmányútra 2018. augusztus 18-20. között kerül sor.

 

PROGRAM:

 

 1. augusztus 18.

13:00 óra: Érkezés Balatonszárszóra, ebéd

20:00 óra:

Csak semmi pánik – magyar akció vígjáték, a Bujtor István Filmfesztivál nyitó vetítése

helyszín: Szabadtéri mozi, Balatonszemes

 

 

 1. augusztus 19.

a programok helyszíne: Latinovits Zoltán Művelődési Ház – Balatonszemes

(8636 Balatonszemes, Szabadság u 1.)

 

8:30 óra:

Reggeli, majd workshop a digitális műsorkészítéről Tóth Bálint szakemberrel (Balatonszárszó)

 

13:00 óra

Ebéd, majd indulás Balatonszemesre

 

14:00 óra

Bujtor István és Latinovits Zoltán végső nyughelyének meglátogatása, megkoszorúzása,

majd a Latinovits Emlékmúzeum meglátogatása, ismerkedés a színészkirály életművével

indulás a Latinovits Művelődési Házból a sírkertbe, majd a múzeumba

 

15:00 óra

A 2018-as, válogatott versenyfilmek vetítése,

az alkotókkal folytatott moderált beszélgetésekkel

 

16:00 óra

A 2016-os és 2017-es győztes versenyfilmek vetítése

Sokolowsky András Csendes szavak és Váróterem című filmje

Chilton Flóra Telefonok filmsorozatának Célkeresztben című rövidfilmje,

Aracsi Norbert: Remember me/Emlékezz rám című, angol nyelven forgatott egyszereplős kisjátékfilmje,

Kató Hajnalka etűdje, amely Rakovszky Zsuzsa: Egyirányú utca című versét dolgozza fel,

és Helstáb Martin: Hurut című animációs filmje

 

17:30 óra

A 2018-as, válogatott versenyfilmek vetítése,

az alkotókkal folytatott moderált beszélgetésekkel

 

18:30 óra:

Vacsora, szabad program

 

20:00 óra

Molnár Ferenc Caramel koncertje, szerepmodell beszélgetéssel (Szabadidős program)

 

 

 1. augusztus 20.

 

8:00 óra:

Szentgyörgyi Rómeó hatszoros aerobik világbajnok edzése az állóképesség javítása érdekében (Balatonszárszó) (Szabadidős program)

 

9:00 óra:

Reggeli, majd szabad program (Balatonszárszó)

 

11:00 óra:

Csomagok elhelyezése a buszban, szendvicsek felvétele, indulás Balatonszemesre

 

12:00 óra

A 2018-as, válogatott versenyfilmek vetítése,

az alkotókkal folytatott moderált beszélgetésekkel (Balatonszemes)

 

13:00 óra:

Ebéd, szabad program (Balatonszemes)

 

15:00 óra:

A Bujtor István Filmfesztivál díjkiosztója (Balatonszemes)

 

15:30 óra:

Hazautazás

 

 

A program összeállítása a pályázati alapelveket és a szakmai tervet figyelembe véve történt. Ennek érdekében filmes, színházi és televíziós szempontból releváns program várja a fiatalokat, úgy, hogy közben a Bujtor István Filmfesztivál aktív részesévé válnak, gyakorlati kompetenciafejlesztéssel, valamint népszerű filmes, tévés, zenei és sport előadókkal történő találkozásokkal.

 

Érzékenyítő tréning

2018 szeptemberében érzékenyítő tréninget szerveztünk a projektbe bevont diákok szülei, hozzátartozói, valamint az egyéb érdeklődők számára.

A szeptemberi érzékenyítő tréningeken összesen 160 fő vett részt.

Az érzékenyítő tréningen résztvevők segítő attitűdöt sajátíthatnak el, megtanulhatják felismerni saját korlátaikat, határaikat, a tapintatos, de egyértelmű közlések módját, pontosan érzékelni saját szerepüket, kezelni a kialakult játszmákat, és a konfliktusmegoldó készségüket növelni.

Az érzékenyítés során a résztvevőben nem tudatos folyamatok zajlanak, ez feltételezi az üzenet beépülését, az attitűd és a viselkedés megváltozását. Az érzékenyítés az egyén vagy a társadalom számára megadja a lehetőséget, hogy döntsön, és felelősséget vállaljon életének irányításában.

A szociális és érzelmi kompetencia fejlődésében öröklött és tanult komponensek egyaránt szerepet játszanak. Minden olyan program, amely hozzájárul a tapasztalati úton való tanuláshoz, és mások segítésén alapul, a program megfelelő előkészítése, lebonyolítása és az élmények feldolgozása esetén alkalmas e területek fejlesztésére, a szociális érzékenyítésre.

Az érzékenyítő tréninget kisebb csoportokban bonyolítjuk le, hogy a résztvevőknek lehetőségük legyen minél nagyobb önálló aktivitással megélni, átélni az foglalkozásokat.

A családnak nagy szerepe van abban, hogy gyermekeikből elfogadó, társai különbözőségét tiszteletben tartó személyiségeket neveljen. A diákok számára az iskola nyújtja azt a szociális közeget, amelyben sok időt töltenek, így lehetőség nyílik számukra, hogy utánzás útján, észrevétlenül tanulják a másság elfogadását.